Niniejszym informujemy, iż na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2438) z dniem 01 stycznia 2019 r. nastąpiło włączenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” do struktur organizacyjnych Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

Przejęcie to spowodowało wstąpienie Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w ogół praw i obowiązków włączanego Instytutu. Jako następca prawny Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych przejął mienie, zobowiązania oraz należności Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO”, co tym samym spowodowało przejęcie jego zadań i funkcji.

W związku z powyższym po włączeniu do IBWCh Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO”, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych z siedzibą w Łodzi będzie kontynuował w dotychczasowym zakresie wszelkie działania podjęte przez COBR Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO”.

Szczegółowe informacje na temat działalności Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi znajdą Państwo na stronie http://www.ibwch.lodz.pl/.

Zachęcamy Państwa do kontynuowania i rozwijania współpracy.

Stanowisko Dozowania Roztworów

Początek strony