dr hab.inż. Zbigniew Lewandowski | Przewodniczący

dr inż Zbigniew Kossowki | V-ce przewodniczący

dr hab.inż. Henryk Kapusta | Członek R.N

mgr inż.Jan Cichoń | Członek R.N

mgr inż.Krzysztof Kumycz | Członek R.N

mgr inż.Janusz Lachowski | Sekretarz

inż.Ryszard Jańczyk | Członek R.N

inż.Janusz Jarzębowski | Członek R.N

dr hab.inż.Andrzej Dębowski | Członek R.N

Prof.dr.hab.inż.Kazimierz Kopias | Członek R.N

Prof.dr.hab.inż. Krystyna Przybył | Członek R.N

dr hab.inż.Leszek Zawadzki | Członek R.N

Brussels Eureka

Medal Wynalazców przyznany Polmatex Cenaro w Brukseli!

 

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut o nazwie Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych w Łodzi zwraca się z prośbą o złożenie oferty:

Wybór podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego przy ocenie kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu o nazwie Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych z siedzibą w Łodzi

do pobrania

 

Początek strony