18 czerwca 2013 r. w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja FORESEIGHT - Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski. "Utkajmy przyszłość ..." zorganizowaną przez Instytut Biopolimerów i włókien chemicznych. Patronat honorowy nad konferencją objęły: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Instytutów Badawczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi, Wojewoda Łódzki. Patronat medialny nad konferencją objęły: FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, TVP ŁÓDŹ, Przegląd Włókienniczy, CHEMIK, POLIMERY, Przemysł Chemiczny. Z ramienia Instytutu w konferencji uczestniczyli: dyrektor - dr inż. Mariusz Krajewski oraz Sekretarz Naukowy - doc. dr hab. inż. Henryk Kapusta.

 

RADA PROGRAMOWA:

dr hab. inż. Danuta Ciechańska (IBWCh) – przewodnicząca
mgr inż. Janusz Baranowski (UMWŁ)
prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki (ZUT/IBWCh/Uni. Kassel)
prof. dr hab. Jarosław Janicki (ATH)
mgr Zbigniew Kaniewski (FNZZ Przemysłu Lekkiego)
doc. dr hab. inż. Henryk Kapusta, prof.. PŁ (POLMATEXCENARO)
prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska (WTMiWT PŁ)
mgr Kazimierz Kubiak (EEDRI)
dr inż. Magdalena Kucharska (IBWCh)
prof. dr hab. inż. Bogumił Łaszkiewicz (PŁ)
mgr inż. Jerzy Majchrzak ( Ministerstwo Gospodarki)
dr inż. Katarzyna Majchrzycka (CIOP-PIB)
prof. dr hab. inż. Józef Masajtis (WTMiWT PŁ)
dr inż. Elżbieta Mielicka (IW)
prof. dr hab. Bogdan Piasecki (EEDRI)
dr inż. Daniel Podgórski (CIOP-PIB)
prof. dr hab. Leszek Rafalski (RGIB, IBDiM)
dr inż. Monika Rom (ATH)
mgr inż. Krzysztof Sikorski (IW)
dr hab. inż. Marcin Struszczyk prof. (ITB MORATEX)
dr inż. Jadwiga Sójka – Ledakowicz, prof. (IW)
dr inż. Elżbieta Witczak (ITB MORATEX)
dr inż. Maria Władyka – Przybylak, prof. (IWNiRZ)
dr inż. Bogusław Woźniak (IPS)
prof. dr hab. Zofia Wysokińska (UŁ)
mgr inż. Elwira Zaręba (SWP)
dr inż. Małgorzata Zimniewska, prof. (IWNiRZ)

KOMITET ORGANIZACYJNY:

mgr inż. Maria Wiśniewska-Wrona (IBWCh)-przewodnicząca
dr inż. Grażyna Bartkowiak (CIOP)
mgr Iwona Dusio-Kraska (ITB MORATEX)
dr inż. Agnieszka Gutowska (IBWCh)
Marta Józefowicz (IBWCh)
mgr Renata Karolewska (EEDRI)
mgr inż. Anna Kicińska – Jakubowska (IWNiRZ)
mgr inż. Iwona Mączka (IW)
dr inż. Monika Rom (ATH)
mgr inż. Ewa Skrzetuska (PŁ)

Na konferencji wygłoszone zostały referaty:

"Projekt Foresight – wprowadzenie", prof. dr hab. Bogdan Piasecki,

"Strategiczny program badawczy", prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska,

"Strategia – specjalizacja", prof. dr hab. Zofia Wysokińska,

"Baza surowcowa dla włókiennictwa", prof. dr hab. inż. Bogumił Łaszkiewicz,

"Bezpieczeństwo w miejscu pracy i w domu", dr inż. Katarzyna Majchrzycka,

"Medycyna, ratownictwo, profilaktyka", dr inż. Magdalena Kucharska,

"Bezpieczeństwo wewnętrzne służb mundurowych", dr inż. Magdalena Olejnik,

"Transport, logistyka, motoryzacja", prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki,

"Komfort i wygoda w życiu codziennym", dr inż. Elżbieta Mielicka,

"Budownictwo, rolnictwo i ochrona środowiska", dr inż. Joanna Grzybowska - Pietras,

"Moda i odzieżownictwo", prof. dr hab. inż. Józef Masajtis.

 

Brussels Eureka

Medal Wynalazców przyznany Polmatex Cenaro w Brukseli!

 

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut o nazwie Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych w Łodzi zwraca się z prośbą o złożenie oferty:

Wybór podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego przy ocenie kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu o nazwie Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych z siedzibą w Łodzi

do pobrania

 

Stanowisko Dozowania Roztworów

Początek strony